top of page

Kuka valvoo veden laatua?

Kallan Ympäristöterveys valvoo veden laatua valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

VESIANALYYSIT

Tästä löydät meidän vesianalyysit:

Riskiarvion yhteenveto

 

Pedersöre Vattenin riskiarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan-periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluvirasto on hyväksynyt riskiarvioinnin 1.4.2022.

 

Riskiarvioinnin perusteella seuraavat parametrit tarkistetaan 5 vuoden välein ja seuraavien parametrien asetuksessa 1352/2015 säädetty valvonta on poistettu. Muilta osin noudatetaan 1352/2015 mukaisia näytteenottosuunnitelman, tutkimuksien ja analyysitiheyden ohjeita.

 

Viranomaisnäytteet otetaan niin, että

 

 • Säännöllisen tarkastuksen näytteet otetaan 10 kertaa vuodessa yhdeltä näytteenottopaikalta kerrallaan.

 • Laajennetun tarkastuksen näytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa yhdeltä näytteenottopaikalta kerrallaan säännöllisen tarkastuksen yhteydessä.

 • Nitriittipitoisuutta analysoidaan laitoksesta ja kuluttajan hanasta poistuvan veden osalta laajennetun tarkastuksen yhteydessä.

 

Seuraavat parametrit jätetään pois

Laajennettu tarkastus:

 • Akryyliamidia, koska polyakryyliamideja ei käytetä vedenkäsittelyssä.

 • Epikloorihydriini, koska vedenkäsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty epoksihartseja

 • Vinyylikloridia, koska vedestä ei ole löydetty tri- tai tetra kloorieteeniä ja materiaaleissa käytetty PVC:n vinyylikloridi ei liukene.

 • Bromaatti, koska otsonointia ei käytetä pohjaveden käsittelyssä

 • Trihalometaanit, koska vettä ei desinfioida kloorikemikaaleilla

 • Torjunta-aineet, koska torjunta-aineiden käytöstä on tehty kattava tutkimus että torjunta-aineita ei käytetä tai ole käytetty alueella, jossa raakavesi muodostuu

 • Clostrium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä

 • TOC, ei tarvitse mitata, jos COD on määritetty ja jaettu vesimäärä on alle 10 000 kuutiometriä/vrk

 

Säännöllinen tarkastus:

 • Alumiinia, koska alumiiniyhdisteitä ei käytetä vedenkäsittelyssä eikä raakavedessä ole alumiinia

 • Ammonium, tutkitaan, jos kloramiinia käytetään veden desinfiointiin

 • Nitriitti, koska kloramiinia ei käytetä veden desinfiointiin

 • Pseudomonas aeruginosa, koska vettä ei myydä pulloissa tai asioissa

 • Clostridium perfringens, koska raakavesi ei ole pintavettä

 

Seuraavat parametrit tarkistetaan 5 vuoden välein:

Laajennetun tarkastuksen yhteydessä:

Antimom, Bentso(a)pyreeni, Polysykliset aromaattiset hiilivedyt yhteensä

Bentsen, Boori, Syanidi, 1,2-dikloorietaani, pestisidit yhteensä, Seleeni

Tetra ja trikloorietyleeni yhteensä, ohjeellinen annos, Radon

bottom of page